Boss Monster

Den första hjälten gick vilse i minotaurens labyrint. Den andra föll offer för den falska skattkammaren. Den tredje såg ut att nå hela vägen fram, men blev då plötsligt tillbakaskickad till det första rummet – där en ny hord av ettriga smådjävlar väntade. Grottsystemet har återigen tömts på hot och det enda som nu ekar genom de många rummen och […]

Read more