Fables 5: The Mean Seasons

F5TMS-covStora förändringar är på gång i fabelsamhället. Valet till vilka fablerna vill ha som ledare är pågående och det köas vid valurnorna både i Fabletown och på Farmen. Samtidigt är Snövits graviditet över, men leder till en lång och svår förlossning… hon bär oväntat nog inte bara på ett barn. Trots lyckan med de nytillkomna fablerna och glädjen de sprider, finns en dyster insikt hängande över dem alla att barnen kan inte stanna i New York. På grund av deras anlag kommer en del av dem inte att kunna passera som människor och i brist på magisk assistans med glamour eller förklädnader kommer de tvingas att leva på Farmen. En plats där deras far inte är välkommen och den potentiella familjen splittras…

Snövit och Bigby över alla sina ansvar och arbetssysslor till Skönheten och Odjuret. Trots deras entusiasm och positiv attityd, inser de båda snabbt att jobben inte är en dans på rosor och kommer innebära mycket större ansträngningar än de kanske väntat sig. Frågan är också om de förstår det ömtåliga status quo som har funnits och var deras nya sätt att driva samhället kommer leda…

Albumet inleds med två sidoäventyren Cinderella Libertine om spioneri och War Stories om Bigbys tid i de allierades arme under andra världskriget.

Kommentar: Där det föregående albumet, March of the Wooden Soldiers, var en upptrappning till en ofrånkomlig konflikt, är The Mean Seasons tiden efter stridigheterna då fablerna försöker plocka upp sina sönderslagna liv i hopp om att få tillbaka den normala tillvaron. Istället för att ha en stegrande nivån av händelser, satsar man på att presentera läsaren för en del av de konsekvenser händelserna som redan passerat haft. Även om alla överlevande tacksamt firar att de fortfarande är i livet, är det en bitterljuv sötma fablerna får smaka. Denna dunkla stämning fortsätter att späs på när Snövits barn har fötts och det är tydligt att de inte kan leva i stadsmiljön utan att väcka fel sorts uppmärksamhet. En långsamt blommande relation, som kunde haft en positiv effekt inte bara på de inblandade utan på samhället i stort, tvingas brytas och säras på för att göra livet mindre komplicerat. Tiden som spenderats med de inblandade, och hur läsaren har lärt känna dem på ett djupare plan, gör uppbrottet än mer smärtsamt.

F5TMS-1

Dessa känslor understryks extra av ett av de två sidoäventyren Cinderella Libertine och War Stories. Bigby uppsöker en gammal kompanikamrat från tiden i armen under stridigheterna i andra världskriget, som är gammal, sjuk och döende. Hans samlade anteckningar från tiden kring attacken på ett tyskkontrollerat slott där udda experiment genomförs, ger en extra insyn i Bigby som person och kompenserar att Bigby själv väljer att försvinna spårlöst från huvudhandlingen när Snövit och barnen flyttar till Farmen. Som i föregående album är sidoäventyren tecknade med en annan stil, jämfört med huvudserien, och understryker skillnaden i vilken tid som visas väl.

Efter att det nya ”status quo” har introducerats, börjar fler av rollfigurerna i Fables att ta en relevant plats i handlingen. Drömprinsen är mer närvarande och inte uteslutande den pengahungrande playboy han dittills varit, trots att han inte kan låta bli att snegla på de rikedomar samhället skaffat sig sedan en tid tillbaka. Frau Totenkinder, en av fabelsamhällets häxor, blir mer och mer prominent och börjar etableras som en viktig kugge i försvaret mot det ständigt växande hotet från den ansiktslöse motståndare som lutar sig över Fabletown och Farmen. Skönheten och Odjurets närvaro blir successivt större, i och med deras nya befattningar, vilket är ett välkommet tillägg. Fables som serie har ett stort galleri med rollfigurer, men bara ett fåtal har fått en närvaro som ens kommer i närvaro av Bigby och Snövits utveckling. Det är tydligt att Bill Willingham vill ge sina andra rollfigurer en chans att skina och ta plats, även om det betyder att Snövit och Bigby måste ta ett steg tillbaka från att vara de drivande faktorerna i historien. Förändringen innebär inte att serien försämras, men får en mer mångsidig handlig utspelandes på fler personer och platser parallellt med varandra. Just på grund av det stabila fundament som de tidigare albumen har byggt upp, så är det nu möjligt för serien att låta fler roller blomma ut och ta plats.

F5TMS-2

Visuellt är The Mean Seasons lika tilltalande som föregående album i serien. Samma återhållsamma och kontrastrika stil med mycket skuggor fortsätter att imponera och understryker händelserna och sinnesstämningen i världen väl. Skillnaden ligger snarare i sidoäventyren som inte håller samma höga standard. Där War Stories fortfarande håller en konsekvent standard, även om den inte har samma styrka eller karaktär som seriens huvudsakliga stil, så är det Cinderella Libertine som har problem med att teckna rollfigurer konsekvent och en del undermåliga inramningar och miljöbilder jämfört med resten av albumet. Trots bristerna är det inte illa nog för att skada The Mean Seasons som helhet, men lämnar en del att önska.

The Mean Seasons är ett ytterst relevant album i Fables och en tydlig övergång in i en osäker framtid för alla inblandade fabler. Tidigare har man kunnat luta sig mot tryggheten i den sittande regimen, men nu är kontrollen i händerna på oerfarna, samtidigt som det är en diger situation med mycket hotande i horisonten. Även om nivån på äventyr och spänning är ytterst låg här, ligger styrkan istället på dramat mellan de olika rollfigurerna och de vägskäl de står inför. Albumet rekommenderas varmt och gör suget efter nästa del i serien än större än normalt.

Danny Ahrling
danny.ahrling@digitalescape.se

Fakta
Av: Bill Willingham, Mark Buckingham, Steve Leialoah, Tony Akins, Jimmy Palmiotti
Språk: Engelska
Genre: Äventyr/Drama
Sidor: 174
Förlag: Vertigo

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *