Fables 4: March of the Wooden Soldiers

F4MotWS-covTillvaron återgår långsamt till det normala i fabelsamhället. Snövit försöker acceptera sin situation som gravid, men också vem som är fadern. Drömprinsen har förhoppningar om att ta makten genom att ha påbörjat en namninsamling för att övertyga alla om att det är dags för val. Trots den sittande borgmästarens stora oro och försök att övertyga Bigby att hjälpa honom stoppa det groende intresset för nyval, har Bigby andra tankar och farhågor. Det har dykt upp en ny fabel som söker tillflyktsort i samhället, ingen annan än Rödluvan. Problemet är bara att Rödluvan sist sågs under det sista slaget om en av fabelvärldarna där Blå pojken var övertygad om att hon stupade… Eftersom resten av administrationen är tveksam över att låta Bigby sedvanligt förhöra henne innan hon erbjuds en plats i samhället, är Bigby istället tvungen att söka svaren på mysteriet på annan håll.

Samtidigt har tre mystiska män i svarta kostymer och solglasögon dykt upp. De verkar fokuserade på att hitta vapen, så många de kan få tag på, och visar ett aggressivt ogillande till alla gjorda av ”kött”. En konfrontation med Jack, som sedvanligt försökt sälja ”magiska bönor” till folk på puben, slutar blodigt och han kommer med nöd och näppe undan. Tveksamma att tro på honom och hans historier, tar varken Snövit eller Bigby Jacks hot på allvar. Men de tre männen har ett tydligt mål i sinnet och verkar ha siktet inställt på Fabletown.

Albumet inleds med en längre tillbakablick under det sista slaget om fabelvärlden, där Blå pojken och Rödluvan möter varandra under de hårda förhållandena där.

F4MotWS-1

Kommentar: March of the Wooden Soldiers tar det status quo som funnits i fabelsamhället och vänder upp och ner på det. Bill Willingham väljer att, istället för att allt behålla tillvaron som den är, successivt göra situationen mer allvarlig för de inblandade figurerna. Den okända motståndaren som ligger bakom erövringen av alla fablernas hemvärldar verkar vara medveten om att Fabletown finns och kan nu ha hittat den värld dit alla ”förlorade undersåtar” har tagit sig. Även om de inte är säkra på detta, är det uppenbart att Bigby och Snövit har det i åtanke, men kan inte agera förrän de är övertygade om att läget är allvarligt nog att oroa resten av befolkningen. Detta överhängande hot, tillsammans med vardagens alla bekymmer och tillfälliga farthinder, formar huvudrollernas liv och färgar deras agerande. Personer som annars varit i bakgrunden eller sidofigurer får nu en större roll att spela, baserat på vad som hände innan fablerna anlände till människornas värld.

Att inleda albumet med tillbakablicken, där det ges inblick i vad som faktiskt hände under det digra slaget, var ett bra val och ger referenserna till händelserna senare i handlingen mer tyngd. Stilskillnaden på seriesidorna hjälper också till att understryka tidsskillnaden mellan det förflutna och nutiden, där det förflutna har en mjukare och mer detaljrik stil. Även om tillbakablicken är tillräckligt lång för att ge kött på benen på historien, men kort nog för att inte stjäla för mycket uppmärksamhet från huvudhandlingen, introduceras en del rollfigurer som är relevanta och trots det bara får den ytligaste av etableringar. På grund av sidbristen är det förståeligt, men lutar något tyngre på det källmaterial figurerna är hämtade från jämfört med de andra figurerna i handlingen. Är en läsare inte införstådd med böckerna eller sagorna de är hämtade från, uppfattas de ihåliga och tomma på karaktär jämfört med resterande rollista i March of the Wooden Soldiers.

F4MotWS-3

Seriens etablerade huvudroller får ännu mer karaktärsutveckling under albumets gång, där de tvingas agera inför hot de inte kunnat förbereda sig inför. Att påstå att Bigby, Snövit, Blå pojken och resten av ensemblen av boende i samhället blir än mer levande här är något av en underdrift. Bill Willingham överträffar sig själv i sitt sätt att leverera dialog och med små medel åstadkoms mycket även med roller som hittills bara antytts vagt eller helt hållits i skuggorna. Nya hopp och drömmar, tillsammans med oro för framtiden, presenteras och fortsätter att expandera Fables till en ännu mer komplex historia. Även om det dröjer något för länge innan händelserna börjar ta fart, är det tydligt under uppbyggnaden att det kommer leda till en givande avkastning. Vi introduceras också mer för magin som existerar hos fablerna och i vilkas händer den makten vilar, när behovet efter den plötsligt blir akut. Hur människolik eller monstruös fabeln än är, så lyckas Willingham gjuta in enormt mycket liv och mänsklighet var och en av figurerna.

Stilmässigt håller huvudhandlingen i March of the Wooden Soldiers inledningsvis samma nivå som tidigare, men även här tas allt ett steg längre. Spår av detta kan ses i hela albumet, men syns främst i albumets senare del där en stor konfrontation blir oundviklig och fablerna måste försvara sig mot invasion, samtidigt som de måste försöka hålla de allvarliga stridigheterna så osynliga från de normala människorna som möjligt. Visuellt är det imponerande genomfört och understryker manusets dova undertoner väl, samtidigt som de inblandades försök att hålla humöret uppe. Att handlingar här har konsekvenser är tydligt och ger innehållet ännu mer skärpa än det redan hade.

F4MotWS-2

March of the Wooden Soldiers är en upptrappning på Fables och handlingen tar allt som läsaren lärt känna hos de boende i Fabletown och blottar en ny nivå hos dem alla. Detta samtidigt som teckningsstilen omsorgsfullt klär alla deras känslor, tankar och ord i bilder som trots sin rena och spartanska syn på detaljer lyckas fånga mer än vad som syns vid ett första ögonkast. För någon som börjat att läsa är Fables är March of the Wooden Soldiers ett måste och innehåller konsekvenser som kommer att färga rollfigurer och handlingar framöver.

Danny Ahrling
danny.ahrling@digitalescape.se

Fakta
Av: Bill Willingham, Mark Buckingham, Craig Hamilton, Steve Leialoah, P. Craig Russell
Språk: Engelska
Genre: Äventyr/Drama
Sidor: 244
Förlag: Vertigo

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *