Choklad

ChokladEfter att ha bott i många olika europeiska länder, kom Vianne Rocher och hennes dotter Anouk till en sömnig liten by vid namn Lansquenet-sous-Tannes i södra Frankrike. Vianne ville ge byn en chans att bli den plats där hon kunde slå sig till ro och därför ansökte om att få hyra det gamla bageriet som länge stått tomt. Hennes plan var att erbjuda den lilla byn något av det bästa i smakväg – choklad.

När Vianne fått kontraktet i handen så började hon genast sätta sina planer i verket och tillslut hade hon fått ordning på lokalen där hennes handgjorda praliner, kakor och andra läckerheter pryder både skyltfönster och hyllor i affären. Men frågan var bara hur byns andra invånare kommer reagera på Vianne och hennes affär ”La Céleste Praline” (Den gudomliga pralinen)? Särskilt prästen Reynaud, som tycktes styra sin församling med järnhand, verkade inte särskilt imponerad av Vianne och dottern Anouk.

Choklad är den första romanen om Vianne Rocher, som åtföljs av Karamellskorna och I persikoträdets skugga.

Kommentar: Författaren Joanne Harris roman Choklad är i grunden en berättelse om vänskap och kärlek, där budskapet är att alla människor har ett förflutet som påverkar hur de hanterar förändringar i vardagen. Berättelsen är skriven i jag-form utifrån Viannes och prästen Reynauds tankar om tillvaron både i det förgångna och i nuet. För Viannes del är det försöken att bli en välkomnad del av ett litet samhälle där förändringar inte ses med blida ögon, medan det från Reynauds sida handlar om att skydda sin församling från synd och skam. Viannes stora människokännedom och respektfullhet gör att många i byn får en nära relation till henne, medan Reynauds ställning i samhället långsamt tappar fotfästet. Denna spänning i relationerna mellan karaktärerna i Choklad är klassisk i sin form, men författaren Joanne Harris har ändå lyckats att ge dem en trovärdig känsla. Det är inte bara rollfigurer vi får möta, utan de känns levande och äkta på ett sätt som går i linje med Harris sätt att skriva och berätta.

Den trovärdiga känslan i Choklad finns inte bara i karaktärerna, men även i själva historien. Joanne Harris har stor trovärdighet i sitt sätt att beskriva tidens anda och hur avvikande personligheter eller åsikter ansågs vara en synd och skam i många religiösa samhällen i mitten på 1900-talet. Särskilt i de mindre byarna tog modernisering betydligt längre tid att accepteras, främst eftersom kyrkan inte ville förlora sin inflytande hos församlingen.

Viannes som karaktär, är en kvinna som vuxit upp på resande fot med sin mor, där de endast stannat korta perioder i olika städer. Hennes mor hade också haft stor människokännedom och de insikterna, tillsammans med kunskaperna om hur chokladbönan kan användas, har ärvts av Vianne. När hon sedan fick sin dotter Anouk, blev dessa värdefulla kunskaper ett sätt att klara sig i tillvaron medan de reste runt i olika länder. Joanne Harris beskriver på ett bra sätt hur en välberest människa kunde anses som något skrämmande och hotfullt för ett litet och passivt samhälle under den tiden, särskilt hos de mer konservativa byborna. Människor som reste och upptäckte världen och dess olika kulturer ansågs som ett hot mot det etablerade levnadssättet som fanns.

Chokladen är också en symbol för syndig njutning i Harris roman och den skapar både negativ och positiv spänning genom hela berättelsen. Historien tar sin början när Vianne öppnar sin chokladbutik ”La Céleste Praline” mitt under den pågående fastan, och bara det faktumet att öppna en butik full med sockerrika frestelser för byns invånare får omedelbart prästen i byn att se rött mot Vianne. Denna händelse ger innehållet en härlig gnista och skapar en intressant händelseutveckling som håller genom hela boken. Spänningarna mellan Vianne och Reynaud är dynamiken, runt vilken alla andra händelser och rollfigurer kretsar kring, och ger en bitterljuv smak på utvecklingen i samhället. Detta visas effektivt för läsaren av Choklad genom porträtteringen och berättelserna om byns övriga invånare – sett ur både Viannes och Reynauds vinkel. Det är intressant att läsa hur en och samma bybo kan beskrivas och tolkas på så vitt skilda sätt, med anledning av att de tolkas utifrån olika livserfarenheter.

Förutom ett fantastiskt sätt att beskriva personligheter och en spännande uppbyggnad av berättelsen, märks författaren Joanne Harris stora intresse för matlagning och desserter i Choklad. Som läsare är det lätt att föreställa sig alla läckerheter och deras smaker som beskrivs. Detta sätt att beskriva gör också Viannes person mer trovärdig, då hon framstår som någon med stora kunskaper om chokladbönan, dess egenskaper och möjligheter. Harris har i Choklad lyckats blanda samman en härlig kompott av vänskap, kärlek, bubblande intriger med tron på att det finns något gott i alla människor trots det inte alltid syns på ytan. Choklad är en bok som varmt rekommenderas till den som tycker om människoskildringar, historiska inslag och givetvis ljuvlig choklad i alla dess former…

Anna Jormalainen
anna.jormalainen@digitalescape.se

Fakta
Av: Joanne Harris
Typ: Roman
Språk: Svenska
Sidor: 349
Förlag: Pocketförlaget

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *