Krönika: Varför science fiction och fantasy?

Ibland får jag frågan ”vad är så speciellt med science fiction eller fantasy?”. Ofta hinner det gå lång tid emellan dem, tillräckligt för att frågan får mig att förvånat stanna upp. De som frågar är inte alltid äldre, det kan vara betydligt yngre som aldrig sett meningen eller charmen med de båda. ”Det är ju bara påhittat” brukar vara vad […]

Read more